Vår siffervärld

Vår siffervärld – ett nytt finlandssvenskt läromedel i matematik för åk 1-6

Vår siffervärld låter eleven upptäcka matematiken i vardag och omgivning! Inlärningen är inspirerande och rolig och matematiken blir en självklar av del av elevens omvärld.

Upplägget gör det naturligt att integrera matematiken med ämnen som omgivningslära, bildkonst och modersmål. Eleverna får träna matematik i kombination med sådant de redan kan eller ska lära sig i andra ämnen i skolan. Tydliga mål, inspirerande illustrationer och mångsidiga uppgifter lägger en stabil grund för den matematiska färdigheten. För elev och lärare!

Läs mer om Vår siffervärld här.