Välkommen till oss på Educa 2024!

Educa 2024 ordnas 26–27.1.2024 och vi på Schildts & Söderströms är naturligtvis med! Vi finns på vår vanliga plats i svenska Hörnan med både nyheter och gamla favoriter.

Vi ordnar även i år workshoppar med våra författare, och utgående från önskemål från skolvärlden satsar vi i år på

  • nybörjarläsningen åk 1–2 (både fredag och lördag)
  • modersmålsinriktad finska åk 3–6 (både fredag och lördag)
  • muntlig finska åk 3–6 (fredag)
  • matematiska grundfärdigheter och matematik i vardagen särskilt åk 4–5 (både fredag och lördag)
  • nyheter och nyhetsmedia i klassrummet (fredag)

Anmäl dig här eller rulla ner, läs mer om varje workshop och anmäl dig sen.

Varmt välkommen!


STARTMOTORN – KOM IGÅNG MED LÄSNINGEN

Lär dig läsa med Startmotorn, skapad för nybörjaren som ska komma igång med läsningen. Läseboken är uppbyggd i olika nivåer och kräver inga förhandskunskaper. Nivåerna i boken gör att hela klassen kan använda läromedlet.

Joanna Vikström Eklöv skriver Startmotorn, som erbjuder en systematisk och konkret lärstig. I den här workshopen berättar hon om upplägget för att få igång läsprocessen, och om det viktiga självförtroendet. Det finns också tid för diskussion.

Med Joanna Vikström Eklöv
Läroämne: Modersmål
Målgrupp: Lärare i åk 1 och 2
Tid: Fredag 26.1 kl. 12:00–12:30 och lördag 27.1 kl. 12:00–12:30
Plats: Mässcentrum, Rum 215 Usva, vån. 2
Bonus: Alla deltagare får ett gratis läromedel. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig här!


SÅ HÄR FÅR DU ELEVERNA ATT TALA FINSKA I KLASSRUMMET

Serien OLO är gjord för att eleverna ska våga börja tala finska i klassrummet. Det ingår uppvärmningsövningar, spel, lekar och andra muntliga övningar. Författarna bakom OLO 5 berättar om olika kommunikativa övningar och varför de är så viktiga. Deltagarna får prova på några övningar. Det finns också tid för diskussion.

Med Ann-Sofi Strandberg och Nina Peltomäki
Läroämne: Finska
Målgrupp: Lärare i åk 3–6
Tid: Fredag 26.1 kl. 13:00–13:30
Plats: Mässcentrum, Rum 215 Usva, vån. 2
Bonus: Alla deltagare får ett gratis läromedel. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig här!


VAD KAN OCH BORDE ETT NYTT LÄROMEDEL I MOFI VARA?

I den här workshopen berättar Mirjo Tervonen och Hanna Friis om sina tankar kring det nya läromedel i modersmålsinriktad finska som de jobbar med just nu: Suitsait suomea. Kom med och fundera på vad ett mofi-läromedel kan och borde vara tillsammans med författarna. Du har möjlighet att berätta vad just du önskar dig!

Med Mirjo Tervonen och Hanna Friis
Läroämne: Modersmålsinriktad finska
Målgrupp: Lärare särskilt i åk 3–6
Tid: Fredag 26.1 kl. 14:00–14:30 och lördag 27.1 kl. 14:00–14:30
Plats: Mässcentrum, Rum 215 Usva, vån. 2
Bonus: Alla deltagare får ett gratis läromedel. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig här!


VÅR SIFFERVÄRLD MED FOKUS PÅ FÄRDIGHET OCH VARDAG

Serien Vår siffervärld klättrar allt högre upp i årskurserna. I den här workshoppen går författarna igenom hur materialet kan användas i årskurs fyra och fem med fokus på grundfärdigheterna och matematiken i vardagen. Det finns också tid för diskussion.

Med Maria Ahlberg, Johanna Store och Maria Stenberg
Läroämne: Matematik
Målgrupp: Lärare i åk 4 och 5
Tid: Fredag 26.1 kl. 15:00–15:30 och lördag 27.1 kl. 13:00–13:30
Plats: Mässcentrum, Rum 215 Usva, vån. 2
Bonus: Alla deltagare får ett gratis läromedel. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig här!


NYHETER I KLASSRUMMET – SÅ HÄR KAN MAN JOBBA

I den här workshoppen får du tips om hur man kan jobba med nyheter i klassrummet och hur HBL Junior stöder det här arbetet. Det finns också tid för diskussion.

Med Irina Johansson, Hanna Lundström och Anna Bertills
Läroämne: Modersmål och litteratur, samhällslära m.fl.
Målgrupp: Lärare särskilt i åk 5–6
Tid: Fredag 26.1 kl. 16:00–16:30
Plats: Mässcentrum, Rum 215 Usva, vån. 2
Bonus: Alla deltagare får ett gratis läromedel. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig här!
Har du frågor, funderingar eller önskemål om läromedel?


 

Har du frågor, funderingar eller önskemål om läromedel?

Du når oss antingen på laromedel@sets.fi eller så kontaktar du Roland och Siv! De och vi hjälper dig gärna med att hitta rätt läromedel, komma igång med digitala läromedel, ordna workshoppar eller skolbesök och allt annat som rör våra läromedel.

Roland Juthman
Försäljningsansvarig
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Siv Fogelholm
Försäljningskoordinator
siv.fogelholm@sets.fi
050 37 44 040