Förr i tiden är en serie i historia för åk 4–6! Serien består av tre textböcker och arbetshäften. I textböckerna finns faktatexter och även inlevelsetexter som där påhittade personer berättar om sin samtid. Till serien hör även digitala materialpaket som riktar sig till läraren.

Här bjuder vi under en begränsad tid gratis på uppgiften Leonardo da Vincis flygmaskin – du får konstruera flygmaskinen själv! Ritningar ingår. Uppgiften ingår i lärarmaterialet till Förr i tiden 3. Förr i tiden 3 börjar med renässansen och slutar med Finland under 1600- och 1700-talen.

Varsågod!

Leonardo da Vincis flygmaskin ur Förr i tiden 3