Vi på Schildts & Söderströms vill att våra läromedel ska bidra till att den finlandssvenska skolan är världens bästa skola. Vi vill att våra läromedel stöder skolan i arbetet med att främja jämlikhet, mångfald och bildning. Vi vill göra vad vi kan för att underlätta lärarens vardag och erbjuda eleverna byggstenar för insikt, kunskap, identitet och språkfärdighet. Vi vill bidra till att vända de oroväckande trender för läsförståelse, matematik och inlärning som de senaste årens undersökningar har visat på.

År 2024 påbörjar vi därför ett omfattande utvecklingsarbete för den grundläggande utbildningen. Vi börjar där man ska börja – i första ledet – med ett läromedel för förskolan, Räknespår, och ett nytt läromedel för nybörjarläsningen, Startmotorn. Vad och hur vi gör härnäst – det hänger på hur vi lyckas med vårt samarbete med er lärare och rektorer.

Läromedel ska vara för skolans vardag, och den vardagen känner ni bäst. Därför bjuder vi med dig och din i skola i vårt utvecklingsarbete. Vi är öppna för dialog och samarbete med alla som är engagerade i den finlandssvenska skolan. Vi kommer att aktivt rikta oss till er i skolvärlden, och redan nu kan du och din skola ta kontakt med oss om ni vill vara med.

Här kan du anmälan ditt eller din skolas intresse att vara med!

Välkommen med! Tillsammans kan vi bidra till att den finlandssvenska skolan blir världens bästa skola.