Schildts & Söderströms söker en

LÄROMEDELSREDAKTÖR
med klasslärarkompetens, specialiserad i språk

med placering i Helsingfors

Du
• har både pedagogisk kompetens och undervisningserfarenhet och är villig att lära dig ett nytt yrke inom undervisningssektorn
• har god språkkänsla, god samarbetsförmåga samt initiativförmåga och klarar av att jobba både kreativt och fokuserat
• har bred kontaktyta till den finlandssvenska skolvärlden
• har goda digitala färdigheter.

Du
• förväntas ta ansvar för dina egna projekt och tidtabeller och har hög kapacitet att fungera som projektledare
• förväntas jobba med läromedel också utanför ditt eget ämnesområde.

Vi
• erbjuder en unik möjlighet att delta i utvecklingen av läromedel för den finlandssvenska skolan
• lockar med en arbetsmiljö som kombinerar tradition med innovation.

Intresserad?

Skicka en fritt formulerad ansökan med löneönskemål och meritförteckning till läromedelschefen
nils.saramo@sets.fi senast den 29 februari 2020.

Frågor?

Skicka också dem till nils.saramo@sets.fi eller ring 0400 593036.