Svenska för finskspråkiga

Koll på grammatiken: Svenska ingår i serien Koll på grammatiken. Bokens stödspråk är finska och tar systematiskt upp centrala strukturer i svenskan. Strukturerna behandlas kort och koncist på tre nivåer: grunderna, fördjupning och avancerat.

Alla serier