Åk 1-6 Modersmål

Hbl Junior, skola, läsår

HBL Junior är ett 24-sidigt nyhetsmagasin som riktar sig främst till barn i åldern 7-14 år. Digitala HBL Junior innehåller allt som en nyhetstidning ska innehålla: intressanta artiklar om det som händer i Finland och ute i världen, vetenskap, sport och kultur - allt skrivet på ett sätt som är lätt att förstå. Tidningen har förstås också mjukare innehåll som pyssel, recept och serier. Nytt nummer utkommer varannan vecka!

HBL Junior inspirerar till läsning, stärker barnens språkutveckling och är ett bra verktyg för lärare i årskurs 1-6 att uppnå målen i läroplanen och den nationella läskunnighetsstrategin.

Digitala HBL Junior säljs som skollicens. Det innebär att alla skolans lärare och elever får tillgång till allt med en och samma licens.

Skollicensen kostar 220 e/läsår.