Harsunkorpi m.fl.Palmberg

Omega MAB2

Uttryck och ekvationer


Omega MAB2 Uttryck och ekvationer har som övergripande mål att öva på att använda matematik i problemlösning och lära sig att lita på sin egen matematiska förmåga. Den studerande får lära sig att bilda uttryck och ekvationer till givna problem samt att lösa ekvationer och tolka lösningarna. Vidare lär man sig tillämpa talföljder och summor vid matematisk problemlösning. 

Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som behandlar grunderna och en fördjupad serie som innehåller också mycket utmanande uppgifter.

(Omega MAB2 utkommer också digitalt. I det digitala läromedlet ingår förutom stoff, uppgifter och facit också modelluträkningar och till exempel appletar. Man gör alla uträkningar och övriga uppgifter i själva läromedlet.)

Andra titlar i serien