Språket i mig Aktivitetsbok 8

Språket i mig Aktivitetsbok 8 riktar sig främst till årskurs 8. Övningarna finns på tre nivåer:
- Kom igång lägger grunden
- Jobba vidare utvecklar temat och
- Fördjupa din kunskap breddar och tillämpar.
Övningarna kan göras i sekvens eller användas för differentiering.

Andra titlar i serien