Käpylehto m.fl.Fredriksson

Unik 1 Åskådning och kultur

Unik 1 Åskådning och kultur behandlar världsåskådning, världsbild och åskådningar. Bland annat tas UNESCOs världarv, kulturforskning, religionslöshet och utvalda världsreligioner, som kristendom och islam. Också mötet mellan åskådningar i Finland behandlas.

Varje kapitel inleds med en berättelse ur vardagen, som speglar olika fenomen i världen. De mångsidiga uppdragen och uppgifterna i slutet av kapitlet underlättar differentieringen och låter eleverna visa både sina färdigheter och sina kunskaper.

Texterna är tydliga och bokens struktur är konsekvent med stora färgglada bilder som inspirerar läsaren. Det finns rikligt med uppgifter och extra information om intressanta personer och fenomen. De centrala begreppen presenteras i början av varje kapitel, de är tydligt markerade i texten och förklaringarna finns i en ordlista i slutet av boken. Kulturella fenomen med koppling till det aktuella innehållet lyfts fram i egna markerade avsnitt.

Varje kapitel innehåller ett intressant personporträtt med anknytning till temat och med egna uppgifter. Dessutom presenteras ett av Unescos världsarv i bild i varje kapitel.

I slutet av varje kapitel finns uppdrag och uppgifter. Uppdragen stöder utvecklingen av mångsidig kompetens, medan uppgifterna utmanar eleven att granska, reflektera och utforska.

Unik 1 utkommer också som digitalt läromedel. Det digitala läromedlet är fullt interaktivt, man gör uppgifterna i läromedlet och man kan bland annat lyssna på texterna.

Unik 1 utkommer sommaren 2021.

Andra titlar i serien