Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
DIVERSITET (GLP2021)

DIVERSITET (GLP2021)

Diversitet är vår serie i biologi för GLP2021!

Livet ur olika synvinklar! Den nya serien Diversitet redogör tydligt och tankeväckande för biologisk kunskap och metodologi, med fokus på såväl diversitet som gemensamma nämnare.

Serien granskar olika fenomen ur biovetenskaplig synvinkel. Särskild vikt läggs på organismerna, evolutionen och biologiska samband från molekylnivå till biosfären. Dessutom behandlar läromedlet olika tillämpningar som grundar sig på biologisk forskning och kunskap.

Diversitet betonar observation, experimentellt arbete och informationshantering. De studerande får sätta sig in i och tillämpa för biologin typiska metoder och verktyg.

Diversitet utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår förutom allt stoff och alla uppgifter även modellsvar. Man gör alla uppgifter i själva läromedlet. De studerande kan också skicka fritextsvar till sin lärare för respons, och läraren kan skriva egna uppgifter för sina studerande.

Diversitet ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien