Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Energi Hälsokunskap 7

Energi Hälsokunskap 7-9

Energi Hälsokunskap 7-9 är ett modernt och aktuellt läromedel för åk 7-9 i grundskolans. Serien är utarbetad för den nya läroplanen.

Serien Energi består av tre delar, dvs. en bok per årskurs. Varje bok är indelad i tydliga helheter för att göra det lättare för läsaren att ta till sig innehållet. En bärande tanke i serien är att en god hälsa är en källa till energi.

I serien Energi behandlas centrala teman inom hälsoläran, bl.a. hälsa, föda, motion, social kompetens, droger, alkohol och sexualitet.

Strukturen hos de olika böckerna gör det möjligt för läraren att genomföra undervisningen på olika sätt, som skilda kurser eller i form av olika teman.

Energi fokuserar på sådant som är viktigt för en god hälsa. Perspektivet är frågor som är viktiga för elever i högstadieåldern.

Innehållet i serien Energi bygger på modern forskning. I böckerna tar man också upp den tvärvetenskaplighet som präglar ämnet hälsokunskap.

Tilläggsmaterial till serien är Digital elevlicens med en digital bok och uppläst material.

Illustratör för serien är Fredrika Ottoson.

 
 

 

 

 

Alla titlar i serien