Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
English with Eddie

English with Eddie

English with Eddie är ett helt nytt läromedel i nybörjarengelska för främst åk 3!
Läromedlet
- skapar ett positivt intresse för engelska
- har innehåll på flera nivåer
- introducerar ord som liknar varandra på engelska och svenska
- tar upp ett avgränsat tema och ordförråd åt gången
- har roliga och tydliga bilder
- innehåller varierande men återkommande uppgiftstyper.

Till serien hör en kombinerad text- och aktivitetsbok samt ett digitalt materialpaket för läraren.

Alla titlar i serien