Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ordval Ask

Ordval

Ordval är en serie i modersmål och litteratur för åk 7-9 i grundskolan. De två handböckerna Ask och Embla innefattar både språk och litteratur. Ordval Ask lyfter fram språket och texten i olika sammanhang medan Ordval Embla presenterar litteraturen i Europa och Norden på djupet. Serien kompletteras av två arbetsböcker, den enda behandlar litteraturen, den andra språket. Den tematiska uppdelningen underlättar för läraren att själv planera när ett visst stoff ska behandlas.

Ask ger eleven redskap att analysera såväl talspråk som skriftspråk. Begreppet text behandlas i varianterna text i allmänhet, talspråk, grammatik och skönlitteratur. I boken finns konkreta tips kring t.ex. retorik, mötesteknik, skrivprocesser samt läsning och tolkning av skönlitteratur.

I Embla behandlas myter och sagor från olika tider. Den europeiska och den nordiska litteraturhistorien presenteras i en grundlig översikt med korta textexempel. Nordens språk och modern nordisk litteratur ger en inblick i dagens nordiska samhällen. I avsnittet Våra medier lyfts fram frågor om upphovsrätt och källkritik. Boken erbjuder också material för analys av reklam, mediebilder och sociala medier.

Arbetsböckerna Ordval Arbetsbok Språk 7-9 och Ordval Arbetsbok Litteratur 7-9 kompletterar handböckerna Ask och Embla med varierande skriftliga och muntliga övningar av olika svårighetsgrad. Ordval Arbetsbok Språk 7-9 behandlar också materialbaserat skrivande och lässtrategier.

Ordval Lärarmaterial innehåller fler uppgifter, spel, tips på böcker och internetadresser samt facit för en del uppgifter.

Ordval-cd finns exempel på dialekter i Svenskfinland och texter ur böckerna inlästa på olika språk i Norden.

 Ralph Brander och Tuuli Toivola står för illustrationerna. 

Alla titlar i serien