Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
PRINCIPIA (GLP2021)

PRINCIPIA (GLP2021)

Principia är vår serie i fysik för GLP2021!

Hypotes, experiment och observation! Den nya serien Principia har ett experimentellt och forskningsbaserat anslag. De studerande tar sig an fysikaliska fenomen och fysikens metodologi på ett helhetsskapande sätt.

Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Läromedlet lägger en stabil grund för såväl fortsatta studier i fysik som kritiskt tänkande.

Principia utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår förutom allt stoff och alla uppgifter även facit (slutsvar) och till exempel appletar. Läraren kan också aktivera modellsvar (uträkningar) för sina elever om och där hen vill.

Man gör alla uppgifter i själva läromedlet (Abitti-editorn är integrerad i läromedlet). De studerande kan också skicka svar och uträkningar till sin lärare för respons, och läraren kan skriva egna uppgifter för sina studerande.

Principia ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien