TIDSLAGER (GLP2021)

Tidslager är en serie i historia för gymnasiet enligt GLP2021. Serien utvecklar det historiska tänkandet. De studerande får färdigheter att söka, tolka och tillämpa historisk kunskap.
 
Texterna, bildmaterialet och uppgifterna i Tidslager leder steg för steg de studerande till en djupare förståelse för historiekunskapen och dess tolkningsmässiga karaktär. Serien innehåller källmaterial i både text och bild som de studerande får analysera och reflektera kring.

Visar alla 6 resultat

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder