Matematik för förskola – Räknespår


Lärarmaterialet till Räknespår stöder i varje steg! En gedigen introduktion sätter innehåll, metod och anslag på plats. För varje uppslag i elevboken finns mål, förslag till aktiviter och till exempel tips på konkreta hjälpmedel. Kopieringsunderlag ingår också!

Räknespår är ett revolutionerande läromedel i matematik för förskola! Räknespår lägger en stabil grund för matematiskt tänkande och matematiska färdigheter – utan att tappa lekfullheten! Sifferord och matematisk begrepp kommer till liv i uppgifter, färger och former, i gemensamma diskussioner och i lekar och spel. Mångsidiga aktiviteter befäster barnens språkanvändning och talförståelse.

Elevboken är tydlig och systematisk. Den består av nio kapitel som följer årstiderna med naturnära teman. Uppgifterna är klart avgränsade och befäster steg för steg förståelse och färdighet. Typen av uppgift varierar utan att förvirra – barnen känner snart igen sig och kan fokusera på att utföra uppgiften. Bak i boken finns talkort och prickkort (0–10) att klippa ut och laborera med. Matematik för förskola.

Lärarmaterialet till Räknespår stöder i varje steg! En gedigen introduktion sätter innehåll, metod och anslag på plats. För varje uppslag i elevboken finns mål, förslag till aktiviter och till exempel tips på konkreta hjälpmedel. Kopieringsunderlag ingår också!

Pris: 50 € + moms per förskola och läsår

Läs mer om Räknespår – matematik för förskola!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder