Nytt läromedel i modersmålsinriktad finska åk 3–6 på gång


Suitsait suomea är en serie i modersmålsinriktad finska i åk 3-6. Serien börjar utkomma våren 2025. För varje årskurs kommer serien att bestå av textbok, aktivitetsbok, ett litet digitalt material för eleverna och ett digitalt material för läraren.

Läromedlet utgår ifrån elevernas vardag och intressen. Eleverna följer med berättelsen om huvudpersonerna Oona, Sora och Eemi. I åk 3 rör sig personerna i Finland, men i åk 4-6 kommer det nordiska, europeiska och internationella perspektivet fram med en koppling till omgivningsläran.

Ett helhetsskapande perspektiv finns i böckerna och eleverna kommer i kontakt med texter som tangerar olika läroämnen. Variation av genrer är viktigt. Förutom berättelsen om Oona, Sora och Eemi finns också faktatexter, dialoger och skönlitterära texter. I slutet av textboken finns ett avsnitt som uppmärksammar olika finländska högtider.

Aktivitetsboken har en stark koppling till textboken. Till texterna finns varierande uppgifter som tränar vokabulär, textförståelse, hörförståelse, språkliga strukturer samt egen kreativ muntlig och skriftlig kommunikation. Grammatiken presenteras tydligt för eleverna, kopplas till det aktuella temat och övas i ett flertal uppgifter. I Suitsait suomea får eleverna relevant innehåll och aktiverande uppgifter.

Suitsait suomea är ett mångsidig läromedel i modersmålsinriktad finska. Spel, korsord, små projekt samt själv- och kamratutvärderingar är återkommande element. Eleverna tränar olika skriftliga genrer och övar sig både i språkriktighet och kreativitet.

I det digitala elevmaterialet kan eleverna lyssna på bokens texter, träna ord och repetera grammatik och språkriktighet.

Författarna har strävat efter att producera ett användbart redskap som underlättar mofi-lärarnas arbete. I det digitala materialet finns lärarhandledning, textbok som ljud- och blädderbok, arbetsboken som blädderbok med facit, extra material, tips, differentierande material och projektunderlag.

Författare till serien är Hanna Friis, Elin Hassel-Löfqvist och Mirjo Tervonen.

Bekanta dig med våra läromedel i modersmålsrinriktad finska för åk 1–6 här och för åk 7–9 här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder