Startsida » Årskurs 1-6 » Modersmål » Helt rätt!

Helt rätt!


Helt rätt! är en serie läroböcker i modersmål för åk 1–6. Fokus ligger på grammatik, ordkunskap, rättskrivning och begreppskunskap.

Strukturen är tydlig med varierande men återkommande uppgiftstyper.

Om Helt rätt!

Helt rätt! är en serie läroböcker i modersmål för grundskolans lägre årskurser. Serien fokuserar på ordkunskap, rättstavning och grammatik.

Serien bygger på

  • heltäckande grepp: grammatik, ordkunskap, rättskrivning och begreppskunskap
  • tydligt avgränsade teman
  • tydlig struktur: kort introduktion följd av övningar
  • svårare och lättare uppgifter som varvas
  • varierande men återkommande uppgiftstyper
  • roliga och tydliga bilder som stöder och lockar
  • uppgifter för självständigt arbete i klass eller hemma.

I serien ingår en lärobok för varje årskurs och ett digitalt materialpaket för läraren. Materialpaketet omfattar alla sex årskurser.

Helt rätt! introducerar, aktiverar, befäster – och repeterar. Serien går stadigt men lugnt framåt, och ser till att tidigare kunskap stärks och fördjupas.

Helt rätt! 1 lotsar eleverna genom en värld av bokstavsljud, ord och enkla meningar. Fokus ligger på att forma bokstäver, stava ord och lära sig skriva rätt.

Från och med Helt rätt! 2 börjar också ljudstridig stavning behandlas, med språkljud som ng-, tj- och j-ljudet. Eleverna får också börja göra enkla skrivuppgifter.

Med start i Helt rätt! 3 börjar ordklasserna systematiskt behandlas och från och med Helt rätt! 5 satsdelarna.

Svenska språkets fundament gjuts med Helt rätt!

Författare

Bakom serien Helt rätt! står Joanna Vikström Eklöv.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder