Klart, enkelt, smidigt. Digitalt.


I vår digitala läromedelsplattform utgår vi från både den studerandes och lärarens behov. Med en överskådlig och snabb navigering, möjligheter till olika vyer, mångsidiga verktyg samt 100% kontroll för läraren över modellsvar och vilka uppgifter som ska lämnas in, vill vi stödja en smidig och effektiv inlärningsprocess för alla parter.

Upptäck en del av våra funktioner nedan! Du kan också be oss kontakta dig.

Vill du testa på vår plattform? Vill din skola få handledning om vår plattform? Kontakta oss!

/*Temporary Vimeo fix*/ figure.wp-block-embed.is-type-video.is-provider-vimeo.wp-block-embed-vimeo.wp-embed-aspect-16-9.wp-has-aspect-ratio iframe { width: 100%; height: 300px; }

Enkel och snabb navigering

Vår plattform är utformad för att vara enkel att navigera och hitta i. Det spar tid, underlättar hänvisning och minimerar frustrationen för lärare och studerande.

Tydliga tematiska helheter, interaktiv innehållsförteckning och tydligt avgränsade sektioner är tre grundpelare i vårt tänk.

Läsvyn ger annan överblick och fokus

Studerande och lärare kan enkelt byta till en läsvy som filtrerar bort alla interaktiva element. Läsvyn kan ge överblick över allt innehåll i ett kapitel eller till exempel ge fokus för en sektion.

Man kan dessutom skriva ut eller ladda ner läsvyn. Utskriften eller filen får man använda under licenstiden.

Begär in svar på öppna frågor

Läraren har fullständig kontroll över vilka uppgifter som ska lämnas in för kommentarer och bedömning.

Läraren kan be om allt, en del eller inget. Läraren kan begära in av hela gruppen eller välja att individualisera.


Total kontroll över modellsvar till öppna uppgifter

De flesta öppna uppgifterna har modellsvar eller facit. Läraren har kontroll över dem: de syns alltid för läraren, men för studeranden endast om, där och då läraren vill.

Facit/Modellsvar bakom blåa knappar syns endast om läraren låser upp det.

Läraren kan låsa upp allt, en del eller inget. Läraren kan låsa upp för hela gruppen eller välja att individualisera.


Entydigt vad som ska lämnas in, enkelt att lämna in

Du ser tydligt om läraren vill att du ska lämna in svaret för kommentarer och bedömning.

Så här gör du: Gör uppgiften, spara, välj lärare och svar. Klart!

Du ser tydligt att svaret är inlämnat till läraren.

Tydlig resultatuppföljning ger snabb överblick

Både lärare och studerande har resultatuppföljning. Man ser snabbt och tydligt både aktivitet och resultat.

Läraren ser aktivitet och resultat på både gruppnivå och individnivå. Den studerande ser sin egen aktivitet och sina egna resultat.

Koppla grupp

Var och en kopplar sig själv enkelt och snabbt till grupp. Studerande till en grupp per läromedel, lärare till alla grupper som de behöver.

Gruppkopplingen ger möjlighet för läraren att låsa upp facit/modellsvar, att begära in svar och att få resultatuppföljning.

Smarta verktyg för att göra textuppgifter

Skriv, redigera, formatera, bildsätt, foga in länkar, skapa tabeller och mycket mer.

Eller gör en kort ljudinspelning direkt i uppgiften.

Kom ihåg att utnyttja eventuella stödmaterial vid uppgiften.

Tips! Du kan öppna alla uppgifter i storbildsläge för maximal fokusering.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Jag heter Roland Juthman och jobbar med kundkontakter, kundstöd och produktinformation. I ett nötskal reder jag ut små och stora frågetecken och eventuella problem med skolor, rektorer och lärare. Min titel är Försäljningsansvarig, det betyder bara att du får kontakta mig om vad som helst – jag hjälper gärna till!