Startsida » Årskurs 1-6 » Modersmål » Startmotorn

Startmotorn


Startmotorn är ett läromedel i modersmål för elever som ännu inte knäckt läskoden då de börjar i grundskolan. 

Eleven går från att känna igen bokstäverna och deras ljud till ljudning och läsning av först korta ord på trå eller tre bokstäver och sedan allt längre ord.

Om Startomotorn

Läseboken Startmotorn är ett nytt läromedel i modersmål för elever som ännu inte knäckt läskoden då de börjar i grundskolan.

Startmotorn hjälper eleverna att närma sig läsningen via bokstävers ljud och att se hur ljuden tillsammans bildar ord. En bra första läsebok.

Från att känna igen bokstäverna och förstå deras ljud går eleverna till ljudning och läsning av korta ord på två eller tre bokstäver. Sedan övergår eleverna till ljudning av längre ord med mera krävande ljudningar och sedan till att läsa och ljuda hela meningar, först korta och sedan längre. Till slut klarar eleverna av en kort sammanhängande text. Då eleverna är klara med Startmotorn är tanken att de ska klara av att självständigt läsa en lättläst bok.

Målet är att nybörjarläsarna hela tiden stärker sitt självförtroende. Genom progressionen i Startmotorn blir det möjligt att gå framåt med lugna steg. Det ger tid för eftertanke och repetition och kunskapen blir ordentligt befäst. Varje kapitel erbjuder en ny chans till förståelse. Eleverna ska få uppleva att de lyckas, så att det känns lustfyllt att lära sig läsa!

Startmotorn kan användas parallellt tillsammans med en annan läsebok, man kan varva läsning i Startmotorn med andra enkla texter och på det sättet få det stöd som behövs för att komma igång med självständig läsning.

Författare

Författare till Startmotorn är Joanna Vikström Eklöv.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder