Startsida » Årskurs 7-9 » Biologi » Biokoden

Biokoden


Biokoden är en serie läromedel i biologi för åk 7–9.

Serien talar direkt till eleven, erbjuder naturlig differentiering, uppmuntrar eleverna att undersöka biologiska fenomen och betonar hållbar utveckling och vikten av etiskt riktiga val.

Om Biokoden

Biokoden är en serie läromedel i biologi för årskurs 7–9. Serien

 • talar direkt till eleven
 • erbjuder naturlig differentering
 • uppmuntrar eleverna att undersöka biologiska fenomen
 • betonar hållbar utveckling och vikten av att göra etiskt riktiga val.

Varje årskurs har ett övergripande tema: Livet (åk 7), Naturen (åk 8) och Människan (åk 9).

Biokoden 7 Livet berättar om vad liv är och redogör för grunddragen i evolutionsteorin. Eleverna får följa med på en fascinerande resa under vilken de tar del av hur livet har utvecklats på jorden och möter olika typer av organismer som lever i dag. Boken tar upp vilka hot livet på jorden utsätts för och vad man kan göra för att skydda naturen.

Biokoden 8 Naturen tar upp hur olika ekosystem är uppbyggda och hur de fungerar och är beroende av varandra. Naturen fokuserar på Finlands skogar, myrar, vattendrag och fjällvärld. Östersjön behandlas också.

Biokoden 9 Människan fokuserar på människan som en biologisk varelse. Den mänskliga artens utvecklingshistoria tas också upp.

För varje årskurs finns

 • textbok
 • aktivitetsbok
 • elevlicens
 • digitalt materialpaket för läraren.

Textböckerna har tydliga texter, intressanta bilder och tar upp centrala begrepp. Uppgifter ingår också. Aktivitetsböckerna innehåller ett stort antal arbetsuppgifter av olika slag och på olika nivåer. Uppgifterna tränar olika färdigheter och uppmuntrar kreativitet.

Elevlicensen låter eleven både läsa och lyssna på den digitala textboken.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår

 • guide med tips och översikt
 • digitala kopior av böckerna
 • facit till uppgifterna i textboken och aktivitetsboken
 • inläsning av textboken
 • bildpaket för projicering
 • provpaket.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i biologi. Päivi Happonen, Mervi Holopainen, Heikki Jutila, Rita Keskitalo, Erika Ryyppö, Antero Tenhunen, Marja Tihtarinen–Ulmanen står bakom den finska förlagan Koodi. Elisabet Palenius har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder