Kaveripiiri


Kaveripiiri är en läromedelsserie i B-finska för åk 6–9. Läromedlet består av tematiska kapitel som börjar med uppvärmning inför huvudstoffet. Här får eleverna jobba tillsammans eller enskilt – ibland på svenska, ibland på finska – och leds på så sätt smidigt in i temat.

Läromedlen beaktar språkfärdighetens delområden läsförståelse, muntliga färdigheter, skriftliga färdigheter och hörförståelse.

Om Kaveripiiri

Kaveripiiri är en serie i finska enligt B1-lärokurs i grundskolan. Serien riktar sig främst till årskurs 6–9.

Med mål, stoff och uppgifter på rätt nivå utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Alla kapitel jobbar med språkfärdighetens delområden

 • läsförståelse
 • muntliga färdigheter
 • skriftliga färdigheter
 • hörförståelse.

Det finns uppgifter både för enskilt arbete och för arbete i par, grupp eller klass. Grammatiken finns naturligt med i varje kapitel. Nya strukturer förs systematiskt in, och kopplas till texter, situationer och uppgifter.

För varje årskurs finns

 • kombinerad text- och aktivitetsbok
 • digital elevlicens
 • digitalt materialpaket.

Elevböckerna är kombinerade text- och aktivitetsböcker. De består av olika texter och uppgifter som mångsidigt aktiverar och utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får läsa, tolka, lyssna, reflektera, tala, skapa och skriva.

Elevlicensen innehåller allt som finns i elevboken – och mer. Det digitala elevmaterialet till serien Kaveripiiri är interaktivt, multimodalt och ger mer! I elevlicensen ingår förstås allt som ingår i elevboken. Det finns två huvudtyper av digitala uppgifter: självrättande uppgifter och fritextuppgifter. De självrättande uppgifterna ger omedelbar respons och låter eleven lära sig och träna i egen takt och på egen hand. Fritextuppgifterna är öppna frågor där eleven själv får ta ut svängarna.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår allt som finns i den digitala elevlicensen – inklusive text, ljud och uppgifter – och därtill

 • guide till läraren för varje kapitel
 • modellsvar till bokens uppgifter
 • differentierande kopieringsunderlag, särskilt för elever som behöver mer utmaning
 • repetitionsmaterial
 • provpaket med facit
 • resultatuppföljning och andra lärarverktyg.

Författare

Författargruppen består både av finsklärare och lärare i finska som andraspråk. Den här kombinationen ger nya synvinklar på inlärningen av finska och differentieringen av den. Materialet beaktar att elevernas språkliga bakgrund varierar: alla ska kunna lära sig finska oberoende av modersmål.

I författargruppen ingår Milla-Maria Huominen, Noora Kervinen, Kristian Malvet, Susanna Sainio, Ann-Sofi Strandberg och Laura Tykkyläinen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder