Startsida » Årskurs 7-9 » Kemi » Kemi Forma

Kemi Forma


Fysik Figura 7–9 är en serie i fysik för årskurs 7–9. Serien tar avstamp i vardagssituationer för att eleverna lättare ska kunna närma sig ämnet.

Mellanrubrik här

Serien Kemi Forma är ett mångsidigt läromedel i kemi för årskurs 7–9. Kemi Forma tar avstamp i vardagssituationer för att eleverna lättare ska kunna närma sig ämnet.

Serien består av

 • en textbok
 • en aktivitetsbok (Laborationer och uppgifter)
 • en digital elevlicens
 • ett digitalt materialpaket.

Alla fyra material täcker samtliga tre årskurser.

Textboken består av tematiska avsnitt. Varje kapitel inleds med konkreta exempel. Därefter följer en presentation av själva temat. Texten stöds av bilder, grafer och faktarutor där det viktigaste lyfts fram. Kapitlet avslutas med uppgifter, där de enklaste uppgifterna kommer först och de mera krävande senare. I slutet av varje avsnitt finns en sammanfattning av det centrala i avsnittet.

I aktivitetsboken ingår olika slag av uppgifter, laborationer och repetition.

Elevlicensen innehåller ett brett och multimodalt material som stöder elevens lärande på ett mångsidigt sätt. Följande ingår:

 • digital kopia på textboken
 • inläsning av textboken
 • bilder med frågor och svar
 • digitala kontrolluppgifter till varje kapitel i textboken
 • textbokens faktarutor
 • videor och simuleringar.

Det digitalt materialpaketet riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår bland annat

 • allt som finns i elevlicensen – från video via uppgifter till inläsning
 • guide till läraren
 • digital version av arbetsboken
 • lösningar till uppgifter och laborationer.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i kemi. Anne Kangaskorte, Jari Lavonen, Outi Pikkarainen, Heikki Saari, Jarmo Sirviö, Kirsi-Maria Vakkilainen och Jouni Viiri står bakom den finska förlagan FyKe Kemia. Jenni Eriksson har bearbetat och översätt till svenska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder