Startsida » Årskurs 7-9 » Modersmål » Logga in, chatta och surfa vidare

Logga in, chatta och surfa vidare


Logga in, chatta och surfa vidare är en serie i modersmål och litteratur för årskurs 7–9. Serie ger eleverna i grundskolan en gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar.

Om Logga in, chatta och surfa vidare

Serien Logga in, chatta och surfa vidare ger eleverna i årskurs 7–9 en gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar.

I Logga in, chatta och surfa vidare utgår författarna från autentiska och elevnära texter, det vill säga texter som eleverna stöter på i sin vardag och arbetar vidare med dem. Grammatiken öppnar sig för eleverna via tecknade serier medan låttexter visar vägen till lyriken.Utgångspunkten i serien är multimodala texter som tillsammans med varierande arbetsuppgifterna leder till en mångsidig genrekunskap. Arbetsuppgifterna tar upp teoretiska resonemang ur olika synvinklar och ger nödvändig konkretion.

Serien omfattar en lärobok och ett lärarmaterial för varje årskurs.

I lärarmaterialet ingår råd för hur man arbetar med boken, tips, extra arbetsuppgifter och facit till en del av uppgifterna. Lärarmaterialet ges ut i pdf-format.

Logga in! är för åk 7. Den innehåller olika delområden, bl.a. studieteknik, namnkunskap, ungdomslitteratur, noveller, dikter, serier och grammatik. Eleverna får arbeta med alla huvudområden i modersmålsämnet. De arbetar multimodalt med text, stillbilder, rörliga bilder och ljud. Boken ger verktyg både för att tolka och analysera olika texter och för att skriva egna texter.

Chatta! är för åk 8 tar upp det talade ordet i form av litterära samtal och teater. Bilden som uttryck granskas i form av gatukonst, reklambilder och film. Romanen och deckargenren får stort utrymme. Lyriken granskas utgående från låttexter. Eleverna får skapa egna texter utgående från argumenterande och berättande texter, texter som informerar och strukturerar kunskap samt reflekterande texter.

Surfa vidare! är för åk 9. Boken breddar och fördjupar stoffet i åk 7–8. Retorik, muntliga färdigheter, offentliga texter och multimodala texter står i fokus. Skönlitteraturen lyfts fram och speciellt klassikerna tas upp på ett intressant sätt.

Författare

Författargruppen bakom Logga in, chatta och surfa vidare har lång och mångsidig erfarenhet av undervisning i modersmålet svenska samt litteratur. Författarna heter Moja Ladvelin och Pia Raunio.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder