Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy1 Elevlicens, 48 mån

Fysik som naturvetenskap


Fy1 Elevlicens innehåller förutom en digital version av boken också modellsvar och videobaserade beskrivningar.

Andra titlar i serien