Geoiden 8 Aktivitetsbok

Geoiden 8 Aktivitetsbok följer huvudboken i upplägget och övningarna konkretiserar det som tagits upp. Kartor, diagram och olika slag av schematiska framställningar gör att eleverna lättare kan förstå betydelsen av de processer som pågår i vår värld. Aktivitetsboken gör det också möjligt att differentiera undervisningen. 

Andra titlar i serien