Kangaskorte m.fl. Vainio

Kemi Forma 7-9 Laborationer och uppgifter

Kemi Forma 7-9 Laborationer och uppgifter är en övningsbok till textboken Kemi Forma 7-9. Övningarna ger möjlighet till undersökande och experimenterande arbetssätt. 

Kemi Forma 7-9 Laborationer och uppgifter omfattar alla tre årskurser. 
 

Andra titlar i serien