Ekonen m.fl. Palmberg

Ma2 Kort

Uttryck och ekvationer


Den första kursen i kort matematik, Ma2 Kort Uttryck och ekvationer, behandlar uttryck och ekvationer av första- och andra graden. Du får öva dig i att förstå begreppen linjärt beroende, proportionalitet och polynomfunktioner av andra graden. Du kan stärka dina färdigheter i att lösa ekvationer båda av första och andra graden samt kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av polynomfunktioner. Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.

Uppgifterna är indelade i två serier.
Serie I innehåller basuppgifterna som följer exemplen.
Serie II innehåller bladade uppgifterna där det också ingår mer krävande uppgifter.
I boken finns också en repetitionsdel.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Räkna med uttryck
2. Ekvationer och funktioner
3. Ekvationssystem
4. Proportionalitet
5. Tilläggsmaterial
6. Repetition: Uttryck och ekvationer

Boken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.

Andra titlar i serien