Elovaara, Hannuksela, Lindroth, Mattila, Rosenback

New ProFiles 4

New ProFiles 4 är läromedlet för kurs 4 i A-engelska. Boken behandlar olika samhälleliga teman som medborgaraktivism, politik, medias roll i samhället och hur man kan påverka sitt liv och sin
omgivning. New ProFiles 4 innehåller texter i diverse genrer, och flera övningar som stärker läsarens kommunikationsförmåga.

Inom grammatiken tar New ProFiles 4 upp modala hjälpverb samt relativa och indefinita pronomen. Vidare ingår råd för hur man förbereder sig inför en debatt samt hur man skriver insändare och argumenterande texter.

Andra titlar i serien