Ikonen, Hannuksela, Lindroth, Mattila et al

New ProFiles 5

New ProFiles 5 är läromedlet för kurs 5 i A-engelska. Boken behandlar teman som har att göra med vetenskap och teknik. New ProFiles 5 innehåller texter i diverse genrer, och flera övningar som stärker läsarens kommunikationsförmåga.

Inom grammatiken tar New ProFiles 5 upp nationalitetsord, tidsformernas användning, satsförkortningar, mått- och mängduttryck och lånord i engelska. Vidare ingår råd för hur man skriver en sammanfattning och hur man skriver brev eller epost på engelska.

Andra titlar i serien