Ikonen m.fl.Hannuksela, Lindroth, Mattila, Söderholm

New ProFiles 6

New Profiles 6 har utkommit som tryckt bok! Digital version utkommer hösten 2020.

New ProFiles 6 är läromedlet för kurs 6 i A-engelska. Boken behandlar teman som har att göra med studier, utbildning, arbete och ekonomi. New ProFiles 6 innehåller texter i diverse genrer, och flera övningar som stärker läsarens kommunikationsförmåga.

Inom grammatiken tar New ProFiles 6 upp räkneord, infinitiv och ING-form, knepiga verb och adjektiv samt verb, substantiv och adjektiv med preposition eller adverb.

New Profiles 6 avslutar serien.

Andra titlar i serien