Juthman, Juthman, Parvelahti

Sujuvaa: Ostoksilla

Ostoksilla handlar om att göra små inköp. Centrala teman är att fråga efter produkter, fråga var saker och ting finns, berätta vad man behöver, fråga om pris och betala samt reservera produkter. Dessutom tar Ostoksilla upp olika typer av butiker och avdelningar.

Andra titlar i serien