Lisen Häggblom


PeD Lisen Häggblom har lång erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning i matematik. Hon har forskat i barns kunskapsutveckling i matematik och medverkat i olika projekt inom nordiskt samarbete. Förutom matematikserien Tänk och räkna (Fsk – åk 6) har Lisen Häggblom skrivit Sets nya matematikserie Lyckotal (åk 1-4) samt gjort animationerna till digiTal. Båda matematikserierna har omarbetats för utgivning på Gleerups i Sverige. Författaren har även skrivit en bok i matematikdidaktik, Med matematiska förmågor som kompass, vilken ges ut av Studentlitteratur i Sverige.  

Verk

Räknespår

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder