Startsida » Förskola » Matematik » Räknespår

Räknespår


Räknespår – matematik i förskolan är ett finlandssvenskt läromedel i matematik för barn i åldern 5-7 år. Läromedlet följer förskolans läroplan och har en tydlig struktur där grunden läggs för matematiskt tänkande och matematiska färdigheter.

Om Räknespår

Serien består av en elevbok och ett digitalt materialpaket. Läromedlet följer förskolans läroplan.

Elevboken och lärarmaterialet har en tydlig struktur där grunden läggs för matematiskt tänkande och matematiska färdigheter. Räknespår beaktar barns språkutveckling och matematisk begreppsbildning. Fokus ligger på talförståelse, jämförelser, avbildningar, form- och mätövningar samt matematiska tillämpningar.

Elevboken består av nio kapitel som följer årstiderna med naturnära teman och illustrationer som speglar barnens naturliga miljö.

Nere på varje sida i boken finns tips och anvisningar för läraren.

Det digitala materialpaket är riktat till läraren och ger handledning, tips och råd. Det finns både en introduktion till serie och upplägget och handledning för varje sida i elevboken. Här finns förslag till gemensamma aktiviteter som befäster barnens språkanvändning och talförståelse. Bland annat ingår räknegåtor, utematematik, lekar, slutledningsövningar och mer.

Materialpaketet innehåller också kopieringsunderlag och underlag för utvärdering av barnets kunskaper i matematik.

Författare

Lisen Häggblom har skrivit Räknespår. Hon har tidigare gett ut bland annat Lyckotal och digiTal.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder