Startsida » Gymnasiet » Biologi » Diversitet

Diversitet


Serien Diversitet redogör tydligt och tankeväckande för biologisk kunskap och metodologi, med fokus på såväl diversitet som gemensamma nämnare.

Diversitet är utformad enligt GLP2021.

Om Diversitet

Serien Diversitet redogör tydligt och tankeväckande för biologisk kunskap och metodologi, med fokus på såväl diversitet som gemensamma nämnare. Diversitet är utformad enligt GLP2021.

Serien granskar olika fenomen ur biovetenskaplig synvinkel. Särskild vikt läggs på organismerna, evolutionen och biologiska samband från molekylnivå till biosfären. Dessutom behandlar serien olika tillämpningar som grundar sig på biologisk forskning och kunskap.

Diversitet betonar observation, experimentellt arbete och informationshantering. De studerande får sätta sig in i och tillämpa för biologin typiska metoder och verktyg.

Varje BI-modul enligt GLP2021 utkommer som eget läromedel med undantag av BI2–3 som utgör en helhet.

I början av varje kapitel finns kärnfrågor som lyfter upp kapitlets viktigaste innehåll.

Bilder och bildtexter åskådliggör och ger exempel. Biologiska begrepp är svärtade i texten. Begreppen finns samlade i ett omfattande begreppsregister. Mångsidiga uppgifter aktiverar och tillämpar innehållet i kapitlet. I slutet av kapitlet finns samman­fattning och centrala begrepp som repeterar det mest väsentliga.

Läs mera-symbolerna hjälper de studerande kombinera innehåll från flera olika kapitel. Avsnitten Intressant! lyfter upp roliga och fantastiska saker från biologins värld. I Bekanta dig med forskare-avsnitten får de studerande bekantar sig med forskning och skapande av forskning.

Diversitet ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien Diversitet har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Iiris står Sanna Alho, Hanna Buuri, Reetta Kariola, Jari Kolehmainen, Roosa Laitinen, Sirpa Lappalainen, Elisa Mehtälä, Petri Ojala, Mikael Segerstråle och Marie Vainikainen. Sophie Aminoff, Ralf Carlsson, Joachim Hofman och Emilia Sylvin har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder