Startsida » Gymnasiet » Engelska » Voices and Echoes

Voices and Echoes


Serien Voices and Echoes enligt GLP2021 ser på engelskan i ett globalt perspektiv, där variation och ett personligt uttryck står i fokus samtidigt som språket får ett stadigt fundament. 

Serien innehåller inte bara modulspecifika titlar utan också ett grammatikläromedel som tar upp grammatiken för modulerna ENA1–ENA6.

Om Voices and Echoes

Voices and Echoes är en serie i engelska för GLP2021 – skriven med utgångspunkt i finlandssvenska gymnasisters behov och utmaningar.

Voices and Echoes ser på engelskan i ett globalt perspektiv, där variation och ett personligt uttryck står i fokus samtidigt som språket får ett stadigt fundament.

Varje modul har flera kapitel, units. De är indelade i

 • Starting point (den studerande
  ser och får reflektera över avsnittets lärandemål
  samt kopplingen till de mångsidiga
  kompetenserna)
 • Tuning in (förförståelse)
 • Text (en eller flera)
 • Exercises (för varje texthelhet)
 • Unit Review (självvärdering)
 • Echoes (reflektion).

Modulerna har texter i många olika genrer, inläsningar från olika språkområden, bilder och grafik samt ett stort antal uppgifter både för enskilt arbete och för arbete i par, grupp eller klass. Uppgifterna för steg för steg de studerande mot starka språkkunskaper och goda kommunikativa och interkulturella färdigheter.

Varje modul från ENA1 till ENA8 enligt GLP2021 har ett eget läromedel. Dessutom ingår i serien ett separat läromedel i grammatik. Grammatiken är indelad i avsnitt enligt ordklass. Inom avsnitten behandlas strukturerna
i tre steg: 1) Tuning in – en text där strukturen visas i praktiken, 2) Guidelines – exempel, förklaringar och teori och 3) Practice – ett antal olika uppgifter som aktiverar och tillämpar strukturen.

Med serien Voices and Echoes blir engelskan funktionell, global, praktisk, lokal och personlig! Find your own voice and hear your actions and words echo!

Voices and Echoes ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författargruppen bakom Voices and Echoes har lång, bred och mångsidig erfarenhet av språkundervisning och engelska som nationellt och internationellt språk. I arbetsgruppen ingår Rebecca von Bonsdorff, Sarah Mattila, Penelope Roux och Johanna Söderholm.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder