Läromedlet i engelskan förnyas med serien New Profiles (GLP2016). Varje bok utkommer också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån. Tillsvidare har fyra kurser utkommit både i tryck och digitalt, New Profiles 1, 23 och 4. Dessutom har New Profiles 5 utkommit i tryck.

Alla serier