Läromedlet i engelskan förnyas med serien New Profiles (GLP2016). Varje bok utkommer också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån. Tillsvidare har fem kurser utkommit både i tryck och digitalt, New Profiles 1–5. New Profiles 6 utkommer 2020.

Alla serier