Läromedlet i engelskan förnyas med serien New Profiles (GLP2016). Varje bok utkommer också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån. Tillsvidare har fyra kurser utkommit, New Profiles 1, 23 och 4.

Alla serier