Startsida » Gymnasiet » Engelska » New ProFiles

New ProFiles


Serien New ProFiles erbjuder en välplanerad helhet med mångsidiga och autentiska texter. Speciell fokus ligger på kommunikativ förmåga, och texterna representerar ett flertal olika genrer. Flera av texterna tar upp engelskans betydelse som globalt språk, och presenterar olika delar av den engelsktalande världen. Både text och uppgifter möjliggör differentiering av undervisningen i enlighet med olika gruppers och studerandes behov. 

Serien är utarbetad enligt GLP2016.

Om New Profiles

Serien New ProFiles erbjuder en välplanerad helhet med mångsidiga och autentiska texter. New Profiles är utformad enligt GLP2016.

New ProFiles erbjuder en smidig helhet med mångsidiga och autentiska texter. Speciell fokus ligger på kommunikativ förmåga och texterna representerar ett flertal olika genrer. Flera av texterna tar upp engelskans betydelse som globalt språk och presenterar olika delar av den engelsktalande världen. Både text och uppgifter möjliggör differentiering av undervisningen i enlighet med olika gruppers och studerandes behov.

I den digitala elevlicensen ingår digital version av boken, facit till bokens uppgifter, ljudfiler (alla bokens texter och hörövningar) samt digitala uppgifter till bokens texter.

Varje bok består av fyra delar där man får jobba med språkfärdighetens olika delområden. Delarna har ett tematiskt upplägg och den studerande får jobba med både temat och språket ur olika synvinklar. Det finns ett stort antal olika texter att välja mellan och många uppgifter, både för enskilt arbete och för arbete i par eller grupp. Genrer, ordkunskap och idiom betonas genomgående.

Genrekompetens betonas ytterligare i blocket Think Tank, som finns bak i boken. Där får eleven konkreta råd, anvisningar och tips för att producera olika texttyper. Konkreta exempel förtydligar och konkretiserar.

Grammatiken finns samlad bak i boken, i blocket Know How. Blocket har både teori och uppgifter.

Bak i boken finns även blocket Back Track som innehåller repetitionsuppgifter med facit.

I boken ingår även bl.a. en förteckning över oregelbundna verb, styckeordlistor och en alfabetisk engelsk–svenska ordlista.

New Profiles ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder