Oma tie


Serien Oma tie är ett läromedel i finska enligt B1-lärokurs för gymnasiet. Serien är utarbetad enligt GLP 2021.
 
Oma tie understryker vikten av att förstå både skriven och talad finska. Med mål, stoff och uppgifter på rätt nivå utvecklas språkfärdigheten mångsidigt. Materialet beaktar att de studerandes språkliga bakgrund varierar: alla ska kunna lära sig finska oberoende av modersmål.

Om Oma tie

Oma tie är en serie i finska enligt B1-lärokurs för gymnasiet. Med mål, stoff och uppgifter på rätt nivå utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Läromedlet består av tematiska kapitel som börjar med uppvärmning inför huvudstoffet. Här får de studerande jobba tillsammans eller enskilt – ibland på svenska, ibland på finska – och leds på så sätt smidigt in i temat.

I kapitlet ingår texter, ordlistor, uppgifter och till exempel ljud. Stoffet är tydligt avgränsat och riktat. Alla kapitel jobbar med språkfärdighetens delområden:

  • Lukeminen – läsförståelse
  • Puhuminen – muntliga färdigheter
  • Kirjoittaminen – skriftliga färdigheter
  • Kuunteleminen – hörförståelse.

Grammatiken finns naturligt med i varje kapitel. Nya strukturer förs systematiskt in, och kopplas till texter, situationer och uppgifter.

Det finns uppgifter både för enskilt arbete och för arbete i par, grupp eller klass. Självrättande uppgifter låter den studerande genast kontrollera sina kunskaper och öppna uppgifter låter hen aktivera och tillämpa det hen lärt sig.

Materialet beaktar att de studerandes språkliga bakgrund varierar: alla ska kunna lära sig finska oberoende av modersmål. Författarna har velat skapa ett matnyttigt och mångsidigt material som ger verktyg för vardagen. Man ska lära sig praktisk finska och samtidigt bygga en stabil grund för att vidareutveckla sina språkkunskaper. Oma tie understryker vikten av att förstå både skriven och talad finska.

Oma tie ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författargruppen består både av finsklärare och lärare i finska som andraspråk. Den här kombinationen ger nya synvinklar på inlärningen av finska och differentieringen av den. Bakom serien står Sirpa Häggblom, Alexander Hindrén, Solveig Jansson, Mirka Jussila, Jutta Kosola och Anna Lavinto.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder