Sanasampo


Sanasampo är en tematisk finsk-svensk ordlista. Den är uppgjord med tanke på de ämnesområden som traditionellt behandlas i finskan i gymnasiet.

Om Sanasampo

Sanasampo är en tematisk finsk-svensk ordlista framtagen för gymnasiet.

Den är uppgjord med tanke på de ämnesområden som traditionellt behandlas i finskan i gymnasiet. Totalt omfattar boken 13 kapitel.

I samband med ord som hör till något specifikt område har också i viss utsträckning tagits upp sådana ord och begrepp som inte direkt hör till området i fråga, men som ändå innehåller de aktuella orden. En hel del ord som hör till basstoffet kan inte sorteras under något speciellt område och finns därför i en allmän del.

Författare

Sanasampo har utarbetats av Terho Jalkanen och Bo Pensar.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder