Union


Union är för det gemensamma studieavsnittet i matematik för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021.
 
Läromedlet repeterar centralt stoff från grundskolan. Uppgifterna är grupperade: basuppgifter, serie I och serie II.

Om Union

Union är för det gemensamma avsnittet i matematik enligt läroplanen för GLP2021. Läromedlet repeterar centralt stoff från grundskolan.

Union sätter inlärningen i första rummet: alla ska ha möjlighet att lära sig.

Läromedlet består av tematiska avsnitt som omfattar kapitel. Antalet kapitel varierar beroende på tema och modul. Indelningen i avsnitt och kapitel ger den studerande överblick och lägger grunden för förståelsen av det matematiska området.

Varje kapitel börjar med en Vi undersöker-uppgift, som leder den studerande framåt till ny kunskap. Därefter kommer teori och flera exempel. Teorin är skriven så att den studerande kan ta till sig den på egen hand. Exemplen visar hur man tillämpar den nya kunskapen.

Det finns tre grupper av uppgifter: basuppgifter, serie I och serie II.

De studerande börjar med bas­uppgifterna och välj sedan antingen serie I eller serie II. De appletar som behövs ingår i uppgifterna.

Serie I är en lättare serie som innehåller uppgifter med tanke på fortsatta studier i kort matematik. Serie II är en mera krävande serie som innehåller uppgifter med tanke på fortsatta studier i lång matematik.

I slutet av varje avsnitt finns självrättande repetitionsuppgifter med vars hjälp den studerande kan testa sitt kunnande.

I slutet av läromedlet finns ett repetitionskapitel med uppgifter för varje avsnitt samt två serier med repetitionsuppgifter.

Union ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Union har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Unioni MAY1 står Jukka Harsunkorpi, Sanna Hassinen, Paavo Heiskanen, Katariina Hemmo, Anna Kairema, Miia-Maarit Saarelainen, Jorma Tahvanainen och Timo Taskinen. Leif Österberg har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder