Ma Kort


Ma Kort är en serie i kort matematik för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2016. Serien uppmuntrar den studerande att gripa tag i lärandet, utveckla matematiska tänkande och problemlösningsfärdigheter.
 
Målsättningen är att den studerande får positiva erfarenheter av matematiken. Den studerande uppmuntras till ett undersökande lärande.

Om MA Kort

Ma Kort är ett läromedel i kort matematik för GLP2016.

Serien täcker samtliga nationella kurser.

Ma Kort betonar klarhet och tydlighet i upplägget. Praktiska exempel
och övningar stöder inlärningen och differentiering. Serien stöder den studerande att ta emot och analysera matematisk information i en föränderlig värld.

Läromedlet innehåller teori, uppgifter, facit och också modellsvar. Dessutom ingår frågor för reflektioner och videor som visar valda uträkningar.

I serien ingår ett repetitionsmaterial, MA Kort Repetition.

MA Kort ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Författare

Serien MA Kort har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Tekijä, Lyhyt matematiikka står Markku Ekonen, Sanna Hassinen, Paavo Heiskanen, Katariina Hemmo, Anna Leena Kairema, Maria Pirttimaa och Timo Taskinen. Niklas Palmberg, Jan-Anders Salenius och Leif Österberg har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder