Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
digiTal 1 Elevlicens

digiTal

digiTal är ett omfattande nätbaserat material i matematik. 

 

I digiTal rör sig eleverna längs en individuell lärstig med nivåanpassade uppgifter. Stoffet är strukturerat i samma kapitelordning som i Lyckotal. Varje kapitel innehåller lärstigar med animationer och uppgifter. Animationerna åskådliggör på ett konkret sätt innehållet i undervisningen och kan användas av läraren som ett pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet. Övningsuppgifterna är graderade i tre olika nivåer och eleven flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad. De olika nivåerna gör att det finns grunduppgifter, stöd till svagare elever och utmaningar för matematiskt begåvade elever.

 

Till digiTal hör också elevens och lärarens Verktyg som bland annat innefattar en tallinje, tiobasmaterial, gestaltningsredskap och andra laborativa verktyg. För läraren finns dessutom en blädderbok med facit. digiTal är gjort med humor och ett lekfullt bildspråk. Materialet kan användas fristående för sig eller tillsammans med Lyckotal.

 

Ett viktigt hjälpmedel för läraren är Fyren, i vilken alla uppgifter om elevernas prestationer samlas. I Fyren får läraren uppgifter om vilka uppgifter varje elev gjort och med vilket resultat. Fyren hjälper läraren att snabbt identifiera stödbehoven och att lättare uppfylla lärmålen.

 

Alla titlar i serien