Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Kemi Forma 7-9 Textbok

Kemi Forma 7-9

Kemi Forma är en nyöversättning av Sanoma Pros omarbetade serie FyKe. Den nya versionen har genomgått en grundlig bearbetning vad gäller text och illustrationer. Serien följer den nya läroplanen. 

Kemi Forma lyfter speciellt fram vardagssituationer för att eleverna lättare ska kunna närma sig ämnet, bl.a. visar man fysiska tillämpningar både ur miljö- och teknologiperspektiv. Författarna vill också ge eleverna beredskap inför framtiden och lära dem att handla både medvetet och ansvarsfullt.

Läroböckerna i fysik och kemi är likartat uppbyggda. De har en klar struktur som gör det lätt för läraren att ta upp större helheter inom ämnet.

Serien består av en textbok, en aktivitetsbok, en digital elevlicens och ett digitalt materialpaket.

Alla titlar i serien