Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
OMEGA (GLP2021)

OMEGA (GLP2021)

Omega är vår serie i kort matematik för GLP2021!

Omega betonar kort och koncis teori och exempel som konkretiserar och förtydligar. Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som fokuserar på grunderna och en fördjupad serie som utmanar och tillämpar.

Omega utkommer både som tryckt bok och digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår förutom allt stoff och alla uppgifter även facit (slutsvar) och till exempel appletar. Läraren kan också aktivera modellsvar (uträkningar) för sina elever om och där hen vill.

Man gör alla uppgifter i själva läromedlet (Abitti-editorn är integrerad i läromedlet). De studerande kan också skicka uträkningar till sin lärare för respons, och läraren kan skriva egna uppgifter för sina studerande.

Omega ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien