Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ordresan 1 Busfarfar Nybörjarboken

Ordresan

Ordresan är en helt ny läromedelsserie för åk 1-4.  

Läseboken för åk 1 finns i två versioner med samma historia som grund. Den lättare boken, som bygger på ordbilder och enkla meningar, har två nivåer: en för dem som ännu inte kan läsa och en för dem som knäckt läskoden men fortfarande behöver träna på sin läsning. Den svårare boken är tänkt för dem som redan behärskar läsning vid skolstarten, och boken kan med fördel även användas som högläsning i klassen. I läseboken för åk 2 finns berättelsen på två nivåer. Läseböckerna för åk 3 och 4 har texten på en nivå.

Aktivitetsboken innehåller uppgifter på flera nivåer samt kreativa uppgifter där eleven själv kan välja svårighetsgrad.

Läsförståelsen har uppgifter till läseböckerna.

Bokstavsboken för åk 1 innehåller fristående uppgifter för extra bokstavsträning för dem som har svårt med bokstavsinlärningen. 

Förslag på hur uppgifterna kan göras digitalt finns i det Digitala Materialpaketet.

Illustratör för serien är Margareta Sandin.

Alla titlar i serien