Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Sillman, Sundén

Ordresan 3 Kattligan Aktivitetsbok

Ordresan 3 Kattligan Aktivitetsbok lägger stort fokus på olika genrer, för att komplettera läseboken som huvudsakligen består av skönlitterär text. Eleverna övar sig på att läsa, förstå och skriva olika genrer. I aktivitetsboken bekantar sig eleverna med läs- och skrivstrategier. Det finns kommunikationsuppgifter som görs i par eller grupp och extra uppgifter för dem som vill ha något extra. Aktivitetsboken innehåller också kamratutvärdering och elevens egen utvärdering. 

Andra titlar i serien