Hanna Lundström

Läsklurigt Droppen

Droppen ingår i den nya finlandssvenska läsförståelseserien Läsklurigt för åk 1-6.

Läsförståelseboken Droppen är en fristående aktivitetsbok med hållbar utveckling som tema. Eleven får läsa många olika slags texter som behandlar miljön ur både problematiska och positiva synvinklar. 

Boken innehåller olika genrer, t.ex. artiklar, låttexter, instruktionstexter, utdrag ur kapitelböcker, infografik och tecknade serier. Texterna är huvudsakligen tagna ur autentiska sammanhang.
I boken övar eleverna olika lässtrategier.

Droppen är gjord med årskurs 6 i åtanke, men kan naturligtvis även användas i andra klasser enligt behov. 

 

Andra titlar i serien