Frankenhaeuser, Harcke

Prima 1 Språk

I Prima 1 Språk för åk 5 finns övningar i rättstavning, grammatik, ordkunskap och språkriktighet. Enkla stavnings- och grammatikregler stöder inlärningen. Ett avsnitt ägnas skillnaderna i tal- och skriftspråk och i ett annat får eleverna arbeta med ordstäv och talesätt.

Prima 1 Språk kan användas oberoende av andra läromedel. Prima 1 Språk och Prima 2 Språk lämpar sig utmärkt också i en sammansatt klass.

Andra titlar i serien